Gearhing heeft in het strategisch beleid van 2019-1923 opgenomen dat de scholen gaan werken aan "Wat Telt Echt?!" Wat is nou echt belangrijk, en hoe geven we daar vorm aan in ons onderwijs?

Volgens de wet zijn scholen verplicht om te werken aan de kerndoelen. In totaal zijn er 58 kerndoelen beschreven maar we missen volgens ons de belangrijkste.... Zorg(en) voor jezelf, elkaar en de aarde. kerndoel 39 komt in de buurt maar dekt het niet. Daarom heeft Gearhing dit doel aangevuld met kerndoel 39A en daarin beschreven wat het betekent om te leren zorgen voor jezelf, elkaar en de aarde. En daar dus ook zorg voor te hebben te voelen, te dragen.

Op Gearhingscholen leren we ook wat daadwerkelijk belangrijk is om te leren....

 

  • 22 november 2018 is een dag georganiseerd rondom Wat Telt Echt. De film Down to Earth heeft een centrale plek gekregen.
  • Op 13 juni is er vervolg aan gegeven tijdens de Gearhingmiddag. Hoe kunnen scholen concreet invulling geven aan wat echt telt als het gaat om het komend strategisch beleid binnen Gearhing?
  • Na 13 juni zijn er veel enthousiaste aanmeldingen gekomen van leerkrachten die mee willen werken aan de concrete invulling van het strategisch beleidsplan!
  • Er is een werkgroep Wat Telt Echt gevormd waar veel enthousiaste leerkrachten samen werken aan WTE.
  • op 10 okt 2019 hebben we met allen scholen (leerkrachten en leerlingen) een gezamenlijke dag met als thema... Wat Telt Echt!?
  • Samen met Frets! Muziektheater voor kinderen trappen we de dag inspirerend af! 
  • en....... komend jaar ontwikkelen we samen met Frets een muzikaal theaterstuk met als thema Kerndoel 39A! 

 

Om een beetje beeld te krijgen over het werken aan onderwijs op de Gearhingscholen klik op de link voor een filmpje -> Wat telt Echt op de Gearhingscholen?

 

(film is gemaakt door Jildou van Dijk)