Deze website wil aan medewerkers van Gearhing een platform bieden om verder vorm te kunnen gaan geven aan ideeën over onderwijsinhoud. Wat Telt Echt in het onderwijs en hoe verbinden we de bedoeling van het onderwijs aan de wettelijke taak die het onderwijs ook heeft en komen we tot uitvoering?

  • Op 22 november 2017 is er een dag georganiseerd rondom 'Wat Telt Echt?` met de scholen van Gearhing en de Greiden.
  • Op 13 juni is er vervolg aan gegeven tijdens de Gearhingmiddag. Hoe kunnen scholen concreet invulling geven aan komend strategisch beleid binnen Gearhing?
  • Na 13 juni zijn er veel enthousiaste aanmeldingen gekomen van leerkrachten die mee willen werken aan de concrete invulling van het strategisch beleidsplan!
  • De werkgroep 'Wat Telt Echt?!' gaat starten!