Pop Up vraag;

De Twa Yn Ien (in Echtenerbrug) is bezig 'het werken vanuit leerdoelen' te ontwikkelen. Zij willen de leerdoelen koppelen aan thema's en ze hebben ervoor gekozen om de 7 teachings als overkoepelende thema's te nemen. Wil je ook meedenken over de uitwerking van de thema's en de teachings gebruiken voor je eigen onderwijs? Meld je dan aan voor deze Pop Up werkgroep.