Onderwijsteam 7 werkt samen om te laten zien waar kleine scholen groot in kunnen zijn.

Met daarbij gebruik makend van de onderwijskundige werkvormen verhalend ontwerp (gr. 1 t/m 4) en onderzoekend leren (5 t/m 8).

 

  • ‘Greidhoeke goes onderwijs’

‘Greidhoeke goes onderwijs’ is het project dat de vier scholen van onderwijsteam 7 doen. Deze vier dorpsscholen liggen in het hart van Friesland weidelandschap de ‘Greidhoeke’. Het project is een initiatief van ‘Stichting Greidhoek-festival’ (Wommels) en de scholen van onderwijsteam 7. Het project is gestart in januari 2016 en duurt tot eind 2018.
Wij doen vier projectperiodes van rond de vier weken. Steeds met een feestelijke afsluiting voor mensen uit het dorp. Jaarlijks organiseren we een feest om de grutto te verwelkomen en weer uit te zwaaien. Daarnaast zijn er allerlei initiatieven van de kinderen, ouders, samenwerkingspartners en leerkrachten. Zie daarvoor onze website: www.greidhoekeot7.nl

Ons project is partner van CH2018 en ‘Kening fan ‘e Greide’, NHL, IVN en Akte2/ Cultuurkwartier Sneek.

 

  • De grutto als metafoor voor de reizende mens

De grutto wordt geboren in de weilanden bij onze scholen. Het is de ‘Kening fan ‘e Greide’  die zeer tot de verbeelding spreekt. Een vogel ook die ernstig bedreigd wordt.

In het project volgen de kinderen de grutto op zijn trektocht door de wereld. Het project benadrukt het belang en de waarde van diversiteit. En dat we daar zuinig op moeten zijn. De grutto heeft dit nodig en de mens ook. De kinderen onderzoeken daarvoor hun omgeving en maken kennis met allerlei mensen, natuur en cultureel erfgoed uit de omgeving. Daarnaast stellen de kinderen zichzelf en anderen de vraag: voel ik mij hier thuis, waarom dan of waarom niet? En hoe komt dat?
Dit onderzoeken gaat op een onderwijskundige manier die is ontwikkeld door de Universiteit Groningen en onze school De Stjelp in Baard. Het zogenaamde Verhalend ontwerp en Onderzoekend leren.

 

  • Doelen 'Uniek podium en grenzen voorbij':

Diversiteit

Een belangrijk doel van het project is dat we met de kinderen de waarde van diversiteit van mensen, natuur, cultuurgoed en activiteiten (en boeken) willen ontdekken en gebruiken bij het leren. En het belang ervan zien. De grutto heeft diversiteit nodig in zijn voedsel en leefomgeving. Daarvoor blijft hij niet alleen in Friesland, maar gaat hij ook naar andere landen en landschappen. De grutto heeft dat nodig; de mens ook. Op die manier volgen wij de grutto op zijn trektocht door de wereld. Met dit doel in het hoofd en hart heb je de kans om de school uit te gaan de omgeving in, maar ook om de wereld in de school te halen. Dit is waarom ons project zich aansluit bij het burgerinitiatief ‘Kening fan e Greide’ en de ‘Culturele Hoofdstad 2018’. Dit zijn initiatieven die de diversiteit ook benadrukken en willen bewaren.

Dit schooljaar (2017-2018) willen wij contacten aangaan met kinderen van scholen die op de trekroute van de grutto liggen: Spanje en Senegal. Met die kinderen willen wij kennismaken en in het voorjaar een onderwijsproject doen. In de zomer 2018 sluiten wij het project af.

 

Het samenwerken en het samenleven op kleine dorpsscholen als de onze telt echt. Met dit project, dat wij met een heel netwerk organiseren en doen, willen we laten zien waar kleine dorpsscholen groot in kunnen zijn.

 

 

Juni 2017