Het team van de Twa Yn Ien (basisschool in Echtenerbrug) is n.a.v. Wat Telt Echt gestart met het uitwerken van de 7 teachings. Deze teachings komen als cultureel erfgoed uit Canada en worden oorspronkelijk door de indianen als levenslessen gebruikt. Iedere teaching krijgt de tijd, ruimte en aandacht die het nodig heeft. Ze worden soms individueel, soms als groep doorleefd. 

Op de Twa Yn Ien wordt gewerkt vanuit leerdoelen en de teachings worden hierbij als thema's gebruikt om Wat Telt Echt concreet uit te werken. 

The 7 teachings lijken eenvoudig. Bescheidenheid, moed, eerlijkheid, wijsheid, waarheid, eerbied en liefde. 

Totdat je er vorm aan wilt gaan geven. Want wat betekent dat nou echt; respect hebben voor ieders mening. Hebben we dat echt of overtuigen we liever iemand van ons eigen mening. Zijn we ons er van bewust dat het ook moed vraagt om op te komen voor iemand anders. En als je echt eerlijk bent, betekent het dat je mensen dan zou mogen beledigen? Is dat dan nog wel respectvol?

Kortom.... we hebben wat te leren als het gaat om de teachings. En dan is het onderwijs een prachtige plek om dat te doen. Om te begrijpen, te ervaren, te oefenen, te leren. 

  1. Humility (Wolf)
  2. Bravery (Beer)
  3. Honesty (Raaf/Bigfoot)
  4. Wisdom (Bever)
  5. Truth (Schilpad)
  6. Respect (Buffel)
  7. Love (Adelaar)

Dit jaar is de Twa Yn Ien gestart met 'Moed' als teaching. Moed staat dit hele schooljaar centraal. Wat is moed, moedig, wanneer ben je wel/niet moedig, wie zijn moedig, op welke wijze kun je moedig zijn, hoe gedraag je dan wel/niet, is het belangrijk om moedigt te zijn en zijn er ook momenten waarop het belangrijk is om juist niet moedig te zijn. Naast de  invulling van het sociaal-emotionele component en de cultureel-maatschappelijke component, komt bij het uitwerken van de teachings ook een grote woordenschat ontwikkeling kijken. Kinderen leren hun woordenschat te verrijken in dialoog met anderen die het goede voorbeeld geven (Arsène Francot, trainer Natuurlijk Leren op de Reinbôge en Twa Yn Ien).

Een van de projecten die voortkomen uit dit thema zijn 'De Superhelden'. Komend project wordt 'Zorgen voor elkaar' Leerlingen schrijven naar bedrijven (functionele schrijfopdracht) om te vragen of zij een bijdrage willen leveren aan het Kerstpakket dat ze gaan geven aan mensen om hen heen die dat wel kunnen gebruiken.