In Nederland hebben we nog steeds te maken met denominaties in het onderwijs. Rooms-katholieke, protestants-christelijke, joodse, openbare scholen. Terwijl alle scholen toch maar één gemeenschappelijk wettelijk bestaansrecht hebben; het bieden van kwalitatief goed onderwijs. De wetgever kijkt daarbij vooral naar de opbrengsten die te meten zijn door toetsen (taal, rekenen, gevoel van welzijn). De onderwijsinspectie is de instantie die monitort of scholen voldoen aan de gestelde normen.

Binnen de kaders van 'kwalitatief goed onderwijs' willen álle bevlogen onderwijsprofessionals doen wat belangrijk is. Zij willen zich bezig houden met de ontwikkeling van de jonge mensen die aan hun deskundigheid zijn toevertrouwd. Dat is op christelijke scholen zo. Dat is op openbare scholen zo. Dat is op joodse scholen zo. Dat is op alle scholen zo. En voor de meeste professionals gaat goed onderwijs verder dan het voldoen aan de normen die de wetgever stelt. Want heeft het onderwijs niet een grotere taak dan alleen haar wettelijke taak? Wat Telt echt? als we onze kinderen willen voorbereiden op de toekomstige samenleving? En kan dat op een openbare school dan wezenlijk anders zijn dan op een confessionele school? En zou dat op een Dalton school anders zijn dan voor het Jenaplan of Montessori onderwijs?

Daarnaast zien we dat steeds meer professionals in het onderwijs ervaren dat ze van de rol van ingenieur eigenlijk in de rol van uitvoerder zijn terecht gekomen. De overheid bepaalt niet alleen het bestaansrecht van de scholen, maar bepaalt steeds meer wat goed onderwijs is en ook hoe dat gegeven zou moeten worden. En dat is beslist niet de rol waar de meeste professionals voor hebben gekozen. Deze verandering zorgt bij veel medewerkers voor een te hoge werkdruk, burn-outs en zelfs het vertrek uit het onderwijs. Binnen Gearhing wordt al langer gewerkt vanuit de missie 'Geef de professional zijn vak terug'. Omdat de professional Weet Wat Echt Telt én de wijze waarop vorm wordt gegeven aan dat Wat Echt Telt. 

Gearhing wil de ruimte bieden aan de inzichten, doelen en kwaliteiten van de professional, in het belang van nog beter onderwijs. Met als doel de kinderen voor te bereiden op de toekomst in de meest brede zin van het woord. Op een aarde waar dit ook mogelijk is.

Binnen het huidige curriculum van het basisonderwijs wordt er onvoldoende ingezet op bewustwording van het zorg(en) voor de aarde. WTE heeft daarom kerndoel 39, die het dichts in de buurt komt van deze bewustwording, aangevuld en Kerndoel 39A opgesteld.